INDICE BIBLIA EN 365 DIAS

Voz: Fray Nelson Medina

Día 1--Génesis 1-Salmo 1-San Mateo 1
Día 2--Génesis 2- Salmo 2-San Mateo 1 final
Día 3--Génesis 3- Salmo 3- San Mateo 2
Día 4--Génesis 4- Salmo 4 -Mateo 3
Día 5--Génesis 5,1--6,8-- Salmo 5-- Mateo 4
Día 6--Génesis 6,9--7,24 Salmo 6 Mateo 5,1-20
Día 7--Génesis 8,1--9,29 Salmo 7 Mateo 5,21-48
Día 8--Génesis 10 y 11 Salmo 8 Mateo 6,1-18
Día 9--Génesis 12 Y 13 -Salmo 9 -Mateo 6,19-34
DIA 10-Génesis 14 y 15- Salmo 10- Mateo 7
DIA 11- Génesis 16 y 17 -Salmo 11-San Mateo 7,15-29
DIA 12- Génesis 18- Salmo 12-Mateo 18,1-17
DIA 13- Génesis 18- Salmo 13-Mateo 18,18-34
DIA 14-Génesis 20-Salmo 14-Mateo 9,1-17
DIA 15-Génesis 21- Salmo 15- Mateo 9,18-38
DIA 16-Génesis 22--23 Salmo 16 Mateo 10,1-23
DIA 17-Génesis 24- Salmo 17-Mateo 10,24-42
DIA 18-Génesis 25--26 Salmo 18,1-30 Mateo 11,1-15
DIA 19-Génesis 27 Salmo 18,31-51 Mateo 11,16-30
DIA 20-Génesis 28--29 Salmo 19 Mateo 12,1-21
DIA 21-Génesis 30 Salmo 20 Mateo 12,22-37
DIA 22-Génesis 31 Salmo 21 Mateo 12,38-50
DIA 23-Génesis 32--33 Salmo 22 Mateo 13,1-23
DIA 24-Génesis 32--33 Salmo 22 Mateo 13,1-23
DIA 25-Génesis 36--37 Salmo 24 Mateo 13,44-58
DIA 26-Génesis 38--39 Salmo 25 Mateo 14,1-21
DIA 27 Génesis 40--41 Salmo 26 Mateo 14,22-36
DIA 28 Génesis 42--43 Salmo 27 Mateo 15,1-20
DIA 29 Génesis 44--45 Salmo 28 Mateo 15,21-39
DIA 30-Génesis 46--47 Salmo 29 Mateo 16
DIA 31-Génesis 48--49,27 Salmo 30 Mateo 17-
DIA 32 Génesis 49,28--50,26 Salmo 31 Mateo 18,1-20
DIA 33-Éxodo 1--2 Salmo 32 Mateo 18,21-35
DIA 34 -Éxodo 3--4 Salmo 33 Mateo 19,1-15
DIA 35-Éxodo 5--6 Salmo 34 Mateo 19,16-30
DIA 36--  Éxodo 7--8 Salmo 35 Mateo 20,1-16
DIa 37-Éxodo 9 Salmo 36 Mateo 20,17-34
DIA 38-Éxodo 10--11 Salmo 37 Mateo 21,1-22
DIA 39-Éxodo 12 Salmo 38 Mateo 21,23-46
DIA 40-Éxodo 13--14 Salmo 39 Mateo 22,1-22
DIA 41-Génesis 30 Salmo 20 Mateo 12,22-37
DIA 42-Éxodo 16--17 Salmo 41 Mateo 23,1-22
DIA 43-Éxodo 18--19 Salmo 42--43 Mateo 23,23-39
DIA 44-Éxodo 20--21 Salmo 44 Mateo 24,1-22
DIA 45-Éxodo 22--23 Salmo 45 Mateo 24,23-44
DIA 46-Éxodo 24--25 Salmo 46 Mateo 24,45--25,13
DIA 47-Éxodo 26--27 Salmo 47--48 Mateo 25,14-30
DIA 48-Éxodo 28 Salmo 49 Mateo 25,31-46
DIA 49-Éxodo 29-30  Salmo 50  Mateo 26,1-25
DIa 50.Éxodo 31--33 Salmo 51 Mateo 26,26-46
DIA 51-Éxodo 34--35 Salmo 52 Mateo 26,47-75
DIA 52-Éxodo 36--38 Salmo 53--54 Mateo 27,1-26
DIA 53 Éxodo 39--40 Salmo 55 Mateo 27,27-50
DIA 54.Levítico 1--3 Salmo 56 Mateo 27,51-66
DIA 55-Levítico 4--5 Salmo 57 Mateo 28
DIA 56-Levítico 6--7 Salmo 58 Hechos 1
DIA 57-Levítico 8--9 Salmo 59 Hechos 2,1-21
DIA 58-Levítico 10--11 Salmo 60 Hechos 2,22-47
DIA 59-Levítico 12--13 Salmo 61 Hechos 3
DIA 60-Levítico 14 Salmo 62 Hechos 4,1-22
DIA 61-Levítico 15--16 Salmo 63 Hechos 4,23-37
DIA 62-Levítico 17--18 Salmo 64 Hechos 5,1-16
DIA 63-Levítico 19--20 Salmo 65 Hechos 5,17-42
DIA 64--Levítico 21–22 Salmo 66 Hechos 6-
DIA 65-Levítico 23--24 Salmo 67 Hechos 7,1-30
DIA 66-Levítico 25 Salmo 68 Hechos 7,31-60
DIA 67-Levítico 26--27 Salmo 69 Hechos 8,1-24
DIA 68-Números 1--2 Salmo 70 Hechos 8,25-40
DIA 69-Números 3--4 Salmo 71 Hechos 9,1-22
DIA 70-Números 5--6 Salmo 72 Hechos 9,23-43
DIA 71-Números 7 Salmo 73 Hechos 10,1-23
DIA 72-Números 8--9 Salmo 74 Hechos 10,24-48
DIA 73-Números 10--11 Salmo 75 Hechos 11
DIA 74-Números 12–13 Salmo 76 Hechos 12
DIA 75-Números 14--15 Salmo 77 Hechos 13,1-25
DIA 76-Números 16--17 Salmo 78,1-35 Hechos 13,26-52
DIA 77-.Números 18--19 Salmo 78,36-72 Hechos 14
DIA 78-Números 20--21 Salmo 79 Hechos 15,1-21
DIA 79--Números 22--23 Salmo 80 Hechos 15,22-41
DIA 80--Números 24--25 Salmo 81 Hechos 16,1-15
DIA 81-Números 26--27 Salmo 82 Hechos 16,16-40
DIA 82-Números 28--29 Salmo 83 Hechos 17,1-15
DIA 83--Números 30--31 Salmo 84 Hechos 17,16-34
DIA 84--Números 32--33 Salmo 85 Hechos 18
DIA 85--Números 34--35 Salmo 86 Hechos 19,1-20Día 1--
DIA 86-Números 36 Salmo 87 Hechos 19,21-40
DIA 87--Deuteronomio 1--2 Salmo 88 Hechos 20,1-27
DIA 88--Deuteronomio 3,1--4,24 Salmo 89,1-18 Hechos 20,28-38-
DIA 89--Deuteronomio 4,25--5,31 Salmo 89,19-53 Hechos 21,1-16
DIA 90--Deuteronomio 5,32--7,26 Salmo 90 Hechos 21,17-36
DIA 91--Deuteronomio 8--9 Salmo 91 Hechos 21,37--22,16
DIA 92--Deuteronomio 10--11 Salmo 92 Hechos 22,17-29
DIA 93--Deuteronomio 12--13 Salmo 93--94 Hechos 22,30--23,11
DIA 94-Deuteronomio 14--16 Salmo 95 Hechos 23,12-35
DIA 95-Deuteronomio 17--18 Salmo 96 Hechos 24
DIA 96--Deuteronomio 19--21 Salmo 97 Hechos 25
DIA 97-Deuteronomio 22--23 Salmo 98 Hechos 26
DIA 98--Deuteronomio 24--26 Salmo 99 Hechos 27,1-26
DIA 99--Deuteronomio 27,1--28,46 Salmo 100 Hechos 27,27-44
DIA 100-Deuteronomio 28, 47 - 69 47,1--28,46 Salmo 101 Hechos 27,27-44
DIA 101-- Deuteronomio 30--31 Salmo 102 1 Tesalonicenses 1
DIA 102— Deuteronomio 32 Salmo 103 1 Tesalonicenses 2
DIA 103- Deuteronomio 33--34 Salmo 104 1 Tesalonicenses 3
DIA 104- Josue 1 Salmo 105 1 Tesalonicenses 4
DIA 105 Josué 4--6 Salmo 106 1 Tesalonicenses 5
DIA 106-- Josué 7--8 Salmo 107 2 Tesalonicenses 1
DIA 107-- Josué 9--10 Salmo 108 2 Tesalonicenses 2
DIA 108-- Jueces 9 Salmo 119,1-16 Santiago 4
DIA 109--Josué 14--15 Salmo 110 Gálatas 1
DIA 110-- Josué 16--18 Salmo 111 Gálatas 2
DIA 111-- Josué 19--20 Salmo 112 Gálatas 3
DIA 112 -- Josué 21--22 Salmo 113 Gálatas 4
DIA 113-- Josué 23--24 Salmo 114 Gálatas 5
DIA 114 --Jueces 1--2 Salmo 115 Gálatas 6
DIA 115-- Jueces 3--4 Salmo 116 Santiago 1
DIA 116- Jueces 5--6 Salmo 117 Santiago 2
DIA 117 --Jueces 7--8 Salmo 118 Santiago 3
DIA 118- -Jueces 9 Salmo 119,1-16 Santiago 4
DIA 119--Jueces 10-11 Salmo 119,17-32 Santiago 5
DIA 120- Jueces 12-14 Salmo 119,33-48 Marcos 1,1-28
DIA 121-- Jueces 15-16 Salmo 119,49-64 Marcos 1,29-45
DIA 122-- Jueces 17-19 Salmo 119,65-80 Marcos 2,1-17
DIA 123-- Jueces 20-21 Salmo 119,81-96 Marcos 2,18--3,6
DIA 124- - Rut 1--2 Salmo 119,97-112 Marcos 3,7-35
DIA 125--  Rut 3--4 Salmo 119,113-128 Marcos 4,1-20
DIA 126--1 Samuel 1--2 Salmo 119,129-144 Marcos 4,21-41
DIA 127-- 1 Samuel 3--5 Salmo 119,145-160 Marcos 5,1-20
DIA 128-- 1 Samuel 6--8 Salmo 119,161-176 Marcos 5,21-43
DIA 129 -- 1 Samuel 9--10 Salmo 120 Marcos 6,1-29
DIA 130-- 1 Samuel 11--13 Salmo 121 Marcos 6,30-56
DIA 131-- 1 Samuel 14 Salmo 122 Marcos 7,1-23
DIA 132-- 1 Samuel 15--16 Salmo 123 Marcos 7,24-37
DIA 133--  1 Samuel 17 Salmo 124 Marcos 8,1-21
DIA 134--1 Samuel 18-19 Salmo 125 Marcos 8,22-38
DIA 135-- 1 Samuel 20--21 Salmo 126 Marcos 9,1-29
DIA 136-- 1 Samuel 22--23 Salmo 127 Marcos 9,30-49
DIA 137-- 1 Samuel 24--25 Salmo 128 Marcos 10,1-31
DIA 138-- 1 Samuel 26--28 Salmo 129 Marcos 10,32-52
DIA 139-- 1 Samuel 29--31 Salmo 130 Marcos 11,1-11
DIA 140-- 2 Samuel 1--2 Salmo 131 Marcos 11,12-33
DIA 141--2 Samuel 3--4 Salmo 132 Marcos 12,1-27
DIA 142-- 2 Samuel 5--6 Salmo 133--134 Marcos 12,28-44
DIA 143-- 2 Samuel 7--9 Salmo 135 Marcos 13,1-13
DIA 144-- 2 Samuel 10--12 Salmo 136 Marcos 13,14-37
DIA 145--2 Samuel 13--14 Salmo 137 Marcos 14,1-21
DIA 146-- 2 Samuel 15--16 Salmo 138 Marcos 14,22-42
DIA 147-- 2 Samuel 17--18 Salmo 139 Marcos 14,43-72
DIA 148-- 2 Samuel 19 Salmo 140 Marcos 15,1-20
DIA 149-- 2 Samuel 20 21- Salmo 141 - Marcos 15,21-39-
DIA 150-- 2 Samuel 22,1--23,7 Salmo 142 Marcos 15,40-47
DIA 151--2 Samuel 23,8--24,25 Salmo 143 Marcos 16
DIA 152-- 1 Reyes 1 Salmo 144 1 Corintios 1
DIA 153--1 Reyes 2--3 Salmo 1 Corintios
DIA 154–– 1 Reyes 4–5 Salmo 146 1 Corintios 3
DIA 155-- 1 Reyes 6--7 Salmo 147 1 Corintios 4
DIA 156--1 Reyes 8 Salmo 148 1 Corintios 5
DIA 157--1 Reyes 9--10 Salmo 149 1 Corintios 6
DIA 158--1 Reyes 11--12 Salmo 150 1 Corintios 7,1-24
DIA 159--1 Reyes 13--14 Proverbios 1,1-19 1 Corintios 7,25-40
DIA 160--1 Reyes 15--16 Proverbios 1,20-33 1 Corintios 8
DIA 161--1 Reyes 17--18 Proverbios 2 1 Corintios 9
DIA 162--1 Reyes 19--20 Proverbios 3,1-18 1 Corintios 10
DIA 163--1 Reyes 21--22 Proverbios 3,19-34 1 Corintios 11
DIA 164--2 Reyes 1--3 Proverbios 4,1-19 1 Corintios 12
DIA 165--2 Reyes 4--5 Proverbios 4,20--5,6 1 Corintios 13
DIA 166--2 Reyes 4--5 Proverbios 4,20--5,6 1 Corintios 13
DIA 167--2 Reyes 8--9 Proverbios 6,1-19 1 Corintios 15,1-34
DIA 168--2 Reyes 10--11 Proverbios 6,20-35 1 Corintios 15,35-58
DIA 169--2 Reyes 12--13 Proverbios 7 1 Corintios 16
DIA 170--2 Reyes 14--15 Proverbios 8,1-21 2 Corintios 1
DIA 171--2 Reyes 16--17 Proverbios 8,22-36 2 Corintios 2
DIA 172-- 2 Reyes 18--19 Proverbios 9 2 Corintios 3
DIA 173--2 Reyes 20--22 Proverbios 10,1-16 2 Corintios 4
DIA 174-- 2 Reyes 23 Proverbios 10,17-32 2 Corintios 5
DIA 175--2 Reyes 24--25 Proverbios 11,1-15 2 Corintios 6 -
DIA 176--1 Crónicas 1--2 Proverbios 11,16-31 2 Corintios 7
DIA 177--1 Crónicas 3--5 Proverbios 12,1-14 2 Corintios 8
DIA 178--1 Crónicas 6--7 Proverbios 12,15-28 2 Corintios 9
DIA 179 --1 Crónicas 8--10 Proverbios 13,1-12 2 Corintios 10
DIA 180--1 Crónicas 11--12 Proverbios 13,13-25 2 Corintios 11
DIA 181--1 Crónicas 13--15 Proverbios 14,1-17 2 Corintios 12
DIA 182--1 Crónicas 16--17 Proverbios 14,18-35 2 Corintios 13

DIA 183--1 Crónicas 18--21 Proverbios 15,1-17 Romanos 1
DIA 184--1 Crónicas 22--24 Proverbios 15,18-33 Romanos 2
DIA 185--1 Crónicas 25--27 Proverbios 16,1-16 Romanos 3
DIA 186--1 Crónicas 28--29 Proverbios 16,17-33 Romanos 4
DIA 187--2 Crónicas 1--3 Proverbios 17,1-15 Romanos 5
DIA 188-- 2 Crónicas 4--6 Proverbios 17,16-28 Romanos 6
DIA 189--2 Crónicas 7--9 Proverbios 18,1-12 Romanos 7
DIA 190--2 Crónicas 10--12 Proverbios 18,13-24 Romanos 8
DIA 191-2 Crónicas 13--15 Proverbios 19,1-14 Romanos 9
DIA 192--2 Crónicas 16--18 Proverbios 19,15-29 Romanos 10
DIA 193--2 Crónicas 19--21 Proverbios 20,1-15 Romanos 11
DIA 194--2 Crónicas 22--24 Proverbios 20,16-30 Romanos 12
DIA 195--2 Crónicas 25--27 Proverbios 21,1-15 Romanos 13
DIA 196--2 Crónicas 28--29 Proverbios 21,16-31 Romanos 14
DIA 197--2 Crónicas 30--31 Proverbios 22,1-16 Romanos 15
DIA 198--2 Crónicas 32--33 Proverbios 22,17-29 Romanos 16
DIA 199--2 Crónicas 34--35 Proverbios 23,1-21 Efesios 1
DIA 200--2 Crónicas 36 Proverbios 23,22-35 Efesios 2
DIA 201--Esdras 1--3 Proverbios 24,1-16 Efesios 3
DIA 202--Esdras 4--6 Proverbios 24,17-34 Efesios 4
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--
Día 1--

Tal vez te interese

Daisypath Wedding Ticker